DNSE Detail Stock MCI
MCI

IDICO - MCI

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/10/2022

CẬP NHẬT

07/10/2022

Tổng quan

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
- Thi công xây dựng
- Kinh doanh, xăng dầu, nhớt, các loại
- Tư vấn đầu tư xây dựng
- Đầu tư, phát triển kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp
- Các tiện ích khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của IDICO - MCI

EPS

-73

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

03/08/2022

MCI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

MCI: Ký hợp đồng kiểm toán

08/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với MCI và JOS

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).

08/07/2022

MCI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/06/2022

MCI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06 năm 2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Tuấn Anh

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng
- Thi công xây dựng
- Kinh doanh, xăng dầu, nhớt, các loại
- Tư vấn đầu tư xây dựng
- Đầu tư, phát triển kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp
- Các tiện ích khác...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà Máy VLXD Tuy Hạ được thành lập năm 1996
- Ngày 26/12/2000, thành lập CTy SX & KD VLXD
- Ngày 25/06/2004, tiến hành cổ phần hóa thành lập CTCP SX & KD VLXD IDICO.
- Ngày 19/08/2015, cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán là MCI
- Ngày 08/09/2015, ngày giao dịch đầu tiên của MCI với giá đóng cửa cuối phiên 3,000 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MCI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MCI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 81.94% công ty.