Tin tức & sự kiện

28/11/2022

MIG: Nghị quyết chỉnh sửa phương án phát hành và chào mua công khai

24/11/2022

MIG: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

18/11/2022

Quý buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều “phai màu” trong quý 3 năm nay khi gánh nặng chi phí kinh doanh bảo hiểm đã thổi bay đà tăng của doanh thu phí bảo hiểm.

09/11/2022

Bảo hiểm Quân Đội thu lãi ròng quý 3 gần 51 tỷ đồng, tăng 56%

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều tăng giúp Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC, HOSE: MIG) thu về gần 51 tỷ đồng lợi nhuận ròng quý 3, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

20/10/2022

MIG: BCTC quý 3 năm 2022

10/10/2022

MIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

07/10/2022

MIG: Thông báo giấy phép điều chỉnh hoạt động số 43 ngày 05/10/2022

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

30/08/2022

MIG: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm số

30/08/2022

MIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

30/08/2022

MIG: Quyết định của HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Bà Hoàng Thị Hiền

22/08/2022

MIG: Thông báo giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh

22/08/2022

MIG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ - quy chế ESOP

22/08/2022

MIG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ và thông qua quy chế ESOP

16/08/2022

MIG: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

16/08/2022

MIG: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

04/08/2022

Bảo hiểm Quân đội tăng vốn lên gần 1,645 tỷ đồng

Sau khi phát hành thêm 21.5 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) tăng vốn lên gần 1,645 tỷ đồng.

29/07/2022

MIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 21,450,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã CK: MIG) như sau:


28/07/2022

Quý 2, lợi nhuận ròng của Bảo hiểm Quân Đội giảm 78%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm là nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng quý 2/2022 củaTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 17 tỷ đồng.