Tin tức & sự kiện

28/11/2022

PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Nguyễn Sỹ Hòe

24/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phú Tài (mã CK: PTB) như sau:

16/11/2022

PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Thức Hùng

16/11/2022

PTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/11/2022

PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Văn Thảo

11/11/2022

PTB tạm dừng phát hành 10.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và ESOP

HĐQT CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) vừa thống nhất thông qua tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

10/11/2022

PTB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/11/2022

PTB: Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

10/11/2022

PTB: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/11/2022

PTB: Đính chính thông tin trên Bảng thuyết minh BCTC quý 3/2022

09/11/2022

PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Anh Văn

08/11/2022

PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Sỹ Hòe

07/11/2022

PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Văn Thảo

07/11/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/11: Lực bán chưa chấm dứt

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 07/11/2022, VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh và xuất hình mẫu hình nến Black Marubozu cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan.

01/11/2022

PTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Vỹ

26/10/2022

PTB: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

26/10/2022

PTB: BCTC quý 3 năm 2022

26/10/2022

PTB: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/10/2022

PTB: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

19/10/2022

PTB: Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PTB