DNSE Detail Stock QLT
QLT

WAMICO 10

OTC: CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10 hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; chuẩn bị mặt bằng
- Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của WAMICO 10

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

2,293

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

26/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

01/12/2022

QLT: Ngày 27/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

14/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,293 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 22,93%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.293 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- tài chính, CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10, 187 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

07/11/2022

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/07/2022

QLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022;
+ Đề xuất phương án đầu tư phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2022-2027;
+ Phương án tăng vốn điều lệ Công ty
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Trường, đứng tên chủ sở hữu thực hiện thủ tục nhà đất tại địa chỉ: Ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, diện tích 681,8m2;
Và một số nội dung liên quan đến quyền lợi cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thuận Phương

Tổng giám đốc

Nguyễn Mạnh Trường

CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10 hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; chuẩn bị mặt bằng
- Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Lịch sử phát triển:

- CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 tiền thân là Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 10
- Ngày 04/12/1976: Thành lập Đoạn quản lý đường sông số 1 - Sài Gòn
- Ngày 05/09/1986: Đổi thành Đoạn quản lý đường thủy 1
- Ngày 20/10/1988: Đổi thành Đoạn quản lý giao thông đường thủy 1
- Ngày 06/07/1992: Đổi thành Đoạn quản lý đường sông số 10
- Ngày 23/12/2008: Đổi thành Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 10
- Ngày 03/12/2014: Chuyển thành CTCP
- Ngày 13/03/2015: Thành lập CTCP Quản lý Bảo Trì đường thủy nội địa số 10
- Ngày 03/04/2017 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11.600 đ/CP.
- Ngày 27/12/2022: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thành viên Hội đồng quản trị

28.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của QLT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 28.5 năm)


Ban giám đốc

25.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của QLT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 79.85% công ty.