Tin tức & sự kiện

23/11/2022

SJF: Giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

07/11/2022

SJF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hải Yến

31/10/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

SJF: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

SJF: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/09/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

12/09/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên năm 2022

12/09/2022

SJF: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

12/09/2022

SJF: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

SJF: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2022 được soát xét

16/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

09/08/2022

SJF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/08/2022

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Đỗ Cần

01/08/2022

SJF: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

SJF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

SJF: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

SJF: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

20/07/2022

SJF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

01/07/2022

SJF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 30/06/2022

01/07/2022

SJF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022