DNSE Detail Stock VAT
VAT

Van Xuan VT Corp

OTC: CTCP Viễn thông Vạn Xuân

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

22/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

22/02/2024

Tổng quan

CTCP Viễn thông Vạn Xuân hoạt động trong lĩnh vực:

- Lập dự án đầu tư các công trình viễn thông, mạng tin học, mạng điện tử, mạng phát thanh truyền hình, hệ thống chống sét, nội thất (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ cho phép).
- Lập tổng dự toán các công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông, điện tử, tin học và chống sét.
- Kinh doanh vật tư ngành bưu chính viễn thông.
- Xây lắp các công trình điện, viễn thông.
- Tư vấn thiết kế viễn thông.
- Giám sát thi công các công trình.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Van Xuan VT Corp

Giá hiện tại

37

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Như Canh

Tổng giám đốc

Vũ Tuấn Đức

CTCP Viễn thông Vạn Xuân hoạt động trong lĩnh vực:

- Lập dự án đầu tư các công trình viễn thông, mạng tin học, mạng điện tử, mạng phát thanh truyền hình, hệ thống chống sét, nội thất (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ cho phép).
- Lập tổng dự toán các công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông, điện tử, tin học và chống sét.
- Kinh doanh vật tư ngành bưu chính viễn thông.
- Xây lắp các công trình điện, viễn thông.
- Tư vấn thiết kế viễn thông.
- Giám sát thi công các công trình.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 04/05/2006: Công ty được thành lập.
- Ngày 04/05/2010: Tăng vốn điều lệ lên 8.1 tỷ đồng.
- Ngày 14/05/2010: Tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng.
- Tháng 12/2010: Cổ phiếu VAT của Công ty chính thức niêm yết và giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 41.99 tỷ đồng.
- Ngày 24/12/2021: Ngày hủy niêm yết trên HNX.
- Ngày 07/01/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 2,400 đ/CP.
- Ngày 06/04/2023: Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của VAT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VAT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 14.95% công ty.