10 doanh nghiệp chia cổ tức tuần 17 - 21/02

10 doanh nghiệp chia cổ tức tuần 17 - 21/02

Trong tuần từ ngày 17 - 21/02, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) với tỷ lệ 24%, CTCP Vicostone (HNX: VCS) với tỷ lệ 20%.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 17 - 21/02/2020

Trong năm 2019, DSN mang về gần 220 tỷ đồng tổng doanh thu và 95 tỷ đồng lãi ròng, gần như không thay đổi so với kết quả đạt được ở năm trước, đồng thời hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu cả năm.

Những năm qua, DSN luôn thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, bình quân đạt 62%. Đặc biệt trong năm trước, tỷ lệ chia cổ tức của DSN lên đến 101%, cao nhất từ trước từ trước đến nay giúp Công ty lọt top 10 doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt cao 2019.

Tỷ lệ chia cổ tức của DSN giai đoạn 2013 - 2019. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với VCS, năm 2019 doanh nghiệp này mang về 5,587 tỷ đồng tổng doanh thu và 1,653 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23% và 25% so với năm trước, đồng thời vượt 5% và 6% kế hoạch cả năm.

Trong 6 năm qua (từ 2014), VCS cũng đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bình quân đạt 31%.

Như Xuân 

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút