9 mã chứng khoán bị tạm dừng giao dịch trên UPCoM

9 mã chứng khoán bị tạm dừng giao dịch trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu của 9 doanh nghiệp vào diện tạm ngừng giao dịch trên hệ thông giao dịch UPCoM kể từ ngày 04/08/2020.

Danh sách mã cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM
Nguồn: HNX

Cụ thể, do các doanh nghiệp này không công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng. Qua đó, mã cổ phiếu của 9 doanh nghiệp trên sẽ bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 04 - 06/08/2020.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút