16:39, 18/07/2022

AAA: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE