16:00, 30/07/2022

AAA báo lãi sau thuế quý 2 hơn 92 tỷ đồng

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) báo lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 92 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Tại BCTC hợp nhất, AAA ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2022 đạt 4,612 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 6%, xuống 343 tỷ đồng; khiến biên lợi nhuận chỉ còn 7.4%, trong khi cùng kỳ đạt 11%.

  Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 12 tỷ đồng, lên hơn 62 tỷ đồng; chủ yếu do lãi tiền gửi và tiền cho vay; lãi chênh lệch tỷ giá lần lượt tăng 28% và 48%.

  Công ty đã tiết giảm được chi phí lãi vay (giảm 19%), chi phí bán hàng (giảm 3%) nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% so cùng kỳ lên hơn 60 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của AAA. Đvt: Tỷ đồng

  Kết thúc quý 2, AAA báo lãi sau thuế giảm 4% so cùng kỳ, chỉ còn 92.4 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận 8,640  tỷ đồng doanh thu và 189 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 56% và 2% so cùng kỳ.

  Năm 2022, AAA dự kiến đạt doanh thu 14,100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 527 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 62.6% so với năm 2021.

  Kết thúc nửa đầu năm, AAA thực hiện được 61.2% chỉ tiêu doanh thu và 35.8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

  Một số chỉ tiêu cân đối kế toán của AAA tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: VietstockFinance

  Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của AAA hơn 10,928 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 2,140 tỷ đồng (tăng 19%).

  Hàng tồn kho tăng mạnh 87% lên hơn 1,870 tỷ đồng, trong đó Công ty dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 15 tỷ đồng.

  Các khoản đầu tư chính dài hạn gấp 2.4 lần đầu năm, đạt 1,388 tỷ đồng. Công ty ghi nhận hơn 153 tỷ đồng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn (gấp 6.8 lần đầu năm), chiếm phần lớn là CTCP Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (gần 140 tỷ đồng). Khoản phải thu khách hàng dài hạn hơn 69 tỷ đồng (giảm 68%).

  Nợ phải trả của AAA đến cuối tháng 6/2022 tăng 17%, lên gần 5,340 tỷ đồng, bao gồm hơn 2,391 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn (chiếm 45%); 1,160 tỷ đồng nợ vay dài hạn (chiếm 21.7%).

  Thế Mạnh

  FILI