16:37, 18/07/2022

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá tại HSX

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đấu giá tại HSX như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE