17:00, 13/09/2022

AAM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Châu Thị Yến

Trong bài viết này:

    Châu Thị Yến thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE