10/05/2022 04:10

AAT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Tài liệu đính kèm

HOSE