ACBS muốn thoái 1 triệu cp BTS trên sàn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) - liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) vừa đăng ký bán 1 triệu cp từ ngày 20/06-19/07.

ACBS muốn thoái 1 triệu cp BTS trên sàn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) - liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) vừa đăng ký bán 1 triệu cp từ ngày 20/06-19/07.

Nếu bán thành công, ACBS sẽ hạ sở hữu tại BTS từ mức 6.9 triệu cp (5.6%) xuống còn 5.9 triệu cp (4.8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo giá 8,000 đồng/cp vào phiên sáng 20/06 của BTS, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ACBS từng đăng ký bán 1 triệu cp BTS trong giai đoạn 11/05-09/06 song bất thành. Nguyên nhân do giá chưa đạt kỳ vọng.

Trên sàn HNX, giá cổ phiếu BTS rơi thẳng đứng khoảng 50% từ vùng 17,000 đồng/cp lập vào tháng 3/2022.

Diễn biến giá BTS

Duy Na

FILI