13:42, 04/04/2022

ADS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Damsan thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE