16:59, 06/09/2022

AGP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chi tiết nội dung sẽ được nêu cụ thể trong tài liệu ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: từ Quý III đến Quý IV năm 2022
            - Địa điểm thực hiện: CTCP Dược phẩm Agimexpharm: số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

  HNX