ALT báo lỗ 9 tháng đầu năm, vay nợ ngắn hạn tăng cao

ALT báo lỗ 9 tháng đầu năm, vay nợ ngắn hạn tăng cao

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) báo lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 0.3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi lũy kế hơn 7 tỷ đồng.

Trong quý 3/2020, doanh thu thuần của ALT giảm 8%, còn gần 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của quý đạt gần 25%, tăng cao so với mức 18% cùng kỳ đã giúp lợi nhuận gộp của quý tăng trưởng 26%, đạt gần 13 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng gần 40%, đạt 2.6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 tăng gần 24%, đạt gần 6 tỷ đồng. Cộng thêm lợi nhuận khác, lãi ròng quý 3/2020 của ALT đạt gần 8 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh của ALT trong quý 3/2020. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của ALT

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, ALT ghi nhận doanh thu thuần giảm 8%, còn gần 134 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm đến hơn 33%, chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.

Cuối kỳ, ALT báo lỗ sau thuế gần 0.3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 7 tỷ đồng lãi sau thuế. Đây là kết quả đi ngược lại với mục tiêu đạt gần 6 tỷ đồng lãi sau thuế mà Công ty đặt ra trong kế hoạch năm 2020. Giải thích cho điều này, ALT cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên doanh thu của hoạt động dịch vụ giải trí ở công ty con và công ty mẹ giảm mạnh, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Tổng tài sản của ALT tính đến cuối ngày 30/09 đạt gần 276 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi tiết kiệm từ 3 tháng đến 12 tháng tăng hơn 85%, đạt gần 60 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, nợ phải trả của Công ty có biến động lớn khi đạt gần 68 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần so với cuối năm 2019. Nguyên nhân là sự gia tăng của các khoản nợ ngắn hạn, đặc biệt, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gấp hơn 6 lần so với đầu năm, đạt gần 18 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá cổ phiếu ALT dao động trong khoảng từ 9,280 đồng/cp đến 12,500 đồng/cp.

Tình hình biến động của giá cổ phiếu ALT trong 12 tháng gần nhất. Đvt: đồng

Hà Lễ 

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút