Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, LIG lùi thời gian chi trả cổ tức

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, LIG lùi thời gian chi trả cổ tức

CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) vừa xin gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 20/03/2020.

Cụ thể, trước đó, LIG dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp) vào ngày 05/03/2020.

Tuy nhiên, do một số vấn đề phát sinh ngoài mong muốn cộng thêm cảnh hưởng của dịch Covid 19 đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam theo đó việc thu hồi nợ của LIG từ các khách hàng không được đúng tiến độ theo như cam kết nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 05/03/2020 như dự kiến.

Do đó, LIG đã xin gia hạn thời gian thanh toán cổ tức LIG năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ động tỷ lệ 5% vào ngày 20/03/2020.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2019, LIG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt gần 2,225 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, tăng 30% và 50% so với năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính của LIG qua 4 năm gần đây, Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút