ANV: Chi phí vận chuyển 'leo thang' khiến lãi ròng quý 2 sụt giảm

ANV: Chi phí vận chuyển 'leo thang' khiến lãi ròng quý 2 sụt giảm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, CTCP Nam Việt (HOSEANV) ghi nhận doanh thu quý 2 đi ngược lợi nhuận do chi phí vận chuyển và cước tàu tăng cao.

Trong quý 2, doanh thu thuần của doanh nghiệp cá tra tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 1,074 tỷ đồng chủ yếu do sản lượng bán hàng tăng. Đáng chú ý, ANV không còn ghi nhận doanh thu bán nguyên liệu (cùng kỳ đạt gần 82 tỷ đồng) và ghi nhận thêm mảng điện năng lượng mặt trời gần 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ giúp lãi gộp tăng 54%, đạt hơn 138 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng ghi nhận hơn 86 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ chủ yếu do chi phí cước tàu, chi phí vận chuyển tăng. Chi phí tài chính cũng tăng 42%, ghi nhận hơn 31 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.

Khép lại quý 2, ANV ghi nhận lãi ròng giảm 26%, xuống còn 24 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của ANV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của ANV

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ANV ghi nhận doanh thu thuần tăng 5%, lên hơn 1,780 tỷ đồng. Giá vốn chỉ nhích nhẹ không đáng kể giúp biên lãi gộp cải thiện từ 12.5% lên 15.8%. Sau khi trừ đi loạt chi phí, lãi ròng của ANV ghi nhận gần 88 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Năm 2021, ANV đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và tăng 4% so với kết quả năm 2020. Qua đó, ANV đã thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Tại thời điểm 30/06/2021, nợ phải trả của ANV ghi nhận hơn 2,622 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm chủ yếu do tăng nợ vay ngắn hạn. Đáng chú ý là khoản vay ông Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT ANV gần 327 tỷ đồng, gấp 3.4 lần đầu năm. Đây là khoản vay không có tài sản đảm bảo để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay là 12 tháng.

Hàng tồn kho cũng tăng nhẹ so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,915 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 1,049 tỷ đồng, tăng hơn 46 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến 30/06/2021 ghi nhận gần 5,044 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút