16:43, 27/06/2022

ANV: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bất động sản Nam Việt như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE