Apax Holdings muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay từ công ty con

Apax Holdings muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay từ công ty con

Apax Holdings, cánh tay dẫn vốn trong hệ sinh thái của Shark Nguyễn Ngọc Thủy, vay nợ từ công ty con để mua cổ phần của chính công ty con đó, và tiếp tục dùng số cổ phần tại đây làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay khác. Hầu hết khoản vay này dùng để trả nợ đã vay từ công ty con.

HĐQT Apax Holdings vừa thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm trả những khoản nợ đã vay từ công ty con là CTCP Anh Ngữ Apax. Các trái phiếu kỳ hạn 3 năm này dự kiến được phát hành trong quý 4/2020. Phía Apax Holdings sẽ dùng tối đa 8 triệu cp tại Anh Ngữ Apax làm tài sản đảm bảo.

Trái chủ được quyền yêu cầu Apax Holdings mua lại các trái phiếu theo các mốc thời gian từng năm và lãi suất trong các trường hợp đó sẽ thấp hơn lãi suất nhận được (12.5%/năm) nếu nắm đến ngày đáo hạn.

Các chỉ tiêu tài chính của Apax Holdings ngày càng xấu đi trong những năm gần đây. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng, trong khi lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ngày càng giảm.

Một số chỉ tiêu hợp nhất của Apax Holdings
Nguồn: Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Apax Holdings

Nửa đầu năm 2020, doanh nghiệp này còn ghi nhận lỗ ròng hợp nhất trên 137 tỷ đồng, khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm Anh ngữ.

Nguồn vốn là yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng. Apax Holdings, với vai trò là cánh tay dẫn vốn trong hệ sinh thái của Shark Nguyễn Ngọc Thủy, phải xoay xở để đáp ứng tài chính cho những đơn vị thành viên. Tuy nhiên, các giao dịch của Apax Holdings trong thời gian qua cũng để lại dấu chấm hỏi.

* Thương vụ bạc tỷ của Shark Thủy

Apax Holdings vay hàng trăm tỷ đồng từ Anh Ngữ Apax, sau đó dùng số tiền này mua lại cổ phần Anh Ngữ Apax từ tay Shark Thủy. Bên kia giao dịch, ông Thủy tiếp tục thực hiện các giao dịch mua cổ phầntrái phiếu của Apax Holdings từ tay các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Giờ đây, Apax Holdings lại đang huy động nguồn tài chính - chủ yếu để trả nợ vay từ Anh Ngữ Apax - qua con đường phát hành (300 tỷ đồng) trái phiếu và cả phát hành cổ phần riêng lẻ cho Egroup, cũng chính là công ty mẹ nắm giữ gần 67% vốn tại Apax Holdings. Shark Thủy cũng là nhà sáng lập của Egroup.

TẤT BẬT
Dòng vốn chảy qua Apax Holdings từ quý 4/2019-2/2020
Nguồn: Các BCTC của Apax Holdings, Vietstock tổng hợp. Đồ Họa: Tuấn Trần

Thừa Vân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút