15:54, 27/06/2022

APH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Nhựa Bao bì An Vinh và chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vật liệu XD Công nghệ cao An Cường

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Nhựa Bao bì An Vinh và chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vật liệu XD Công nghệ cao An Cường như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE