ASG sắp phát hành hơn 12 triệu cp trả cổ tức 2020

ASG sắp phát hành hơn 12 triệu cp trả cổ tức 2020

CTCP Tập đoàn ASG (HOSEASG) thông báo ngày 08/07/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020. Cổ đông giao dịch ngày 07/07/2021 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

Theo phương án, ASG sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 20 cp mới.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 63 triệu cp, ASG dự kiến sẽ phát hành 12.61 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ASG sẽ tăng từ 630 tỷ đồng lên mức gần 757 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh cho năm 2021, ASG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt gần 883 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên Công ty chỉ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61 tỷ đồng, tăng 5%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%.

Kết thúc quý 1/2021, ASG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 167 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 1/2020. Lợi nhuận sau thuế giảm 56%, còn hơn 10 tỷ đồng.

Theo giải trình của ASG, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành hàng không, trong đó có ASG và các công ty con như CIAS, AGS đang hoạt động tại Cam Ranh.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút