13:04, 22/02/2021

ATA: Chủ tịch không còn là cổ đông lớn

Ngày 05/02, Chủ tịch HĐQT CTCP Ntaco (UPCoM: ATA) – ông  Nguyễn Thanh Sơn đã không còn là cổ đông lớn của Công ty sau khi bán thành công 800,000 cp đã đăng ký trước đó.

Trong bài viết này:

  Ông Sơn đã hạ tỷ lệ sở hữu tại ATA từ 9.81% (1.2 triệu cp) xuống còn 3.14% (377,280 cp), chính thức không còn là cổ đông lớn của Công ty.

  Với thị giá cổ phiếu ATA trong phiên 05/02 đạt bình quân 401 đồng/cp, ước tính vị Chủ tịch này thu về hơn 320 triệu đồng sau giao dịch.

  Trước đó, bà Hồ Thị Kim Loan cũng không còn là cổ đông lớn sau khi hạ tỷ lệ sở hữu tại ATA từ 5.77% (692,000 cp) xuống còn 3.27% (392,600 cp) sau khi bán thành công 300,000 cp.

  Kể từ giữa năm 2018 đến nay, thị giá cổ phiếu ATA vẫn chỉ dao động dưới mức 1,000 đồng/cp. Chốt phiên sáng 22/02/2021, giá cổ phiếu ATA đang ở mức 400 đồng/cp, gấp đôi mức thị giá đầu năm.

  Biến động giá cổ phiếu ATA trong 1 năm gần đây. Đvt: Đồng

  Hà Lễ

  FILI