Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn của HHR bị phạt tiền

Báo cáo không đúng hạn, cổ đông lớn của HHR bị phạt tiền

Ngày 02/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương số tiền 12.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn.

Cụ thể, ngày 08/10/2018, bà Thu Hương - cổ đông lớn của CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR) đã mua 25,000 cp HHR, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 77,125 cp (5.58%) lên 102,125 cp (7.39%). Đến ngày 29/10/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Hương.

Do đó, bà Hương bị xử phạt số tiền 12.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút