Báo cáo không đúng thời hạn bán cổ phiếu PPE, một cá nhân bị xử phạt 40 triệu đồng

Báo cáo không đúng thời hạn bán cổ phiếu PPE, một cá nhân bị xử phạt 40 triệu đồng

Ngày 30/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt ông Zhang Ping tổng số tiền 40 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn.

Cụ thể, ngày 27/08/2019, ông Zhang Ping bán 36,200 cp PPE của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE) làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 7.15% xuống 5.52%. Tuy nhiên, đến ngày 27/09/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Do đó, ông Zhang Ping bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Sau đó, ngày 11/09/2019, ông Zhang Ping đã bán 110,500 cp PPE làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.52% xuống 0% và không còn là cổ đông lớn của PPE. Tuy nhiên đến ngày 27/09/2019, HNX mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Zhang Ping.

Do đó, ông Zhang Ping bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng.

Như vậy, ông Zhang Ping bị xử phạt tổng cộng số tiền 40 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút