17:27, 28/04/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    CCông ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE