14:31, 03/06/2022

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

     Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE