BCTC 1/2023 PBP - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,11 tỷ đồng giảm 4,15% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 37,78 tỷ đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 8,97% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng đáng kể lên đến 156,15% so với cùng kỳ, cùng với chi phí bán hàng tăng 13,63% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 1,11 tỷ đồng, giảm 4,15% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 12.200 VND/cổ phiếu.