14:21, 28/07/2022

Becamex: Lãi ròng quý 2 tăng 90%, gần được ngàn tỷ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022, ghi nhận lãi ròng gần 919 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bài viết này:

  Quý 2, BCM đạt doanh thu 1.92 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 3%, lên 970 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 28%, đạt 955 tỷ đồng.

  Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 2/2022 của BCM

  Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 69 tỷ đồng - gấp 5.9 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 38%, lên 221 tỷ đồng, đến từ chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 33% và 27% so cùng kỳ, đạt tương ứng gần 126 tỷ đồng và gần 66 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 17%, đạt 410 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi khác thêm 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 106 tỷ đồng.

  Kết quả, BCM báo lãi ròng gần 919 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 90%.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCM đạt doanh thu gần 3.36 ngàn tỷ đồng và lãi ròng 1.34 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9% và 43% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chủ yếu từ kinh doanh và đầu tư bất động sản, tăng lên 1.5 ngàn tỷ đồng (24%). So với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, BCM đã thực hiện được 34% mục tiêu doanh thu (9.68 ngàn tỷ đồng) và 46% mục tiêu lợi nhuận (2.88 ngàn tỷ đồng) sau 6 tháng.

  Tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận ròng trong các quý 2 của BCM từ năm 2017 tới nay

  Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, BCM ghi nhận tổng tài sản tăng 863 tỷ đồng so với đầu năm (1.7%). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm đáng kể (12%, còn 4.34 ngàn tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tăng nhẹ 2%, đạt 21.44 ngàn tỷ đồng.

  Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng hơn 1 ngàn tỷ đồng, lên 19.6 ngàn tỷ đồng (tương đương 6%), chủ yếu do tăng ở khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (14%, lên 3.9 ngàn tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính ngắn hạn (10.6%, lên hơn 4.7 ngàn tỷ đồng).

  Trong quý 2, giá cổ phiếu BCM trải qua giai đoạn leo dốc, đạt đỉnh 86,000 đồng/cp vào cuối tháng 4, rồi rơi vào giai đoạn đổ đèo, xuống vùng đáy 58,900 đồng/cp vào ngày 08/07, sau đó phục hồi trở lại. Phiên chiều 28/07, thị giá ghi nhận 70,400 đồng/cp, giảm 18% từ đỉnh tháng 4.

  Diễn biến giá cổ phiếu BCM từ đầu quý 2/2022

  Hồng Đức

  FILI