14:52, 29/08/2022

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 2.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/09/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký bắt đầu từ ngày 26/09/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX