BHN: Thông báo thay đổi thư ký và người phụ trách quản trị công ty

BHN: Thông báo thay đổi thư ký và người phụ trách quản trị công ty

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thông báo thay đổi thư ký và người phụ trách quản trị công ty như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm