Bia Hà Nội lỗ đậm nhất trong 18 quý, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1,000 tỷ

Bia Hà Nội lỗ đậm nhất trong 18 quý, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1,000 tỷ

Sau quý 1/2020, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN) lỗ ròng gần 72 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng hơn 98 tỷ đồng.

Theo giải trình của BHN, ảnh hưởng lớn từ tác động kép của quy định về sử dụng rượu bia (Nghị định 100) và đại dịch Covid-19 khiến doanh thu thuần của Công ty sụt giảm 51% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 774 tỷ đồng.

Ngoài doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm mạnh, BHN còn ghi nhận doanh thu tài chính (29 tỷ đồng) giảm 19% nên dù chi phí lãi vay (-27%) và chi phí bán hàng (-3%) giảm, BHN vẫn chịu lỗ ròng gần 72 tỷ đồng trong quý 1. Đây cũng là mức lỗ lớn nhất của BHN kể từ quý 2/2010.

Cuối quý 1/2020, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của BHN âm hơn 1,007 tỷ đồng do tăng hàng tồn kho, các khoản phải trả, phải thu và chi tiền cho hoạt động kinh doanh.

Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền của BHN giảm 67% so với đầu năm, khiến tổng tài sản giảm 12%, còn gần 6,828 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHN có nợ phải trả giảm 33% so với đầu năm, chiến gần 1,745 tỷ đồng chủ yếu do phải trả người bán, người mua trả tiền trước ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn và dư nợ vay ngắn hạn giảm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút