18:12, 27/09/2022

BID: BIDV CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU

Trong bài viết này:

    NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 12651/TB-BIDV VÀ 12652/TB-BIDV NGÀY 23/09/2022 VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU KỲ 1 CỦA MÃ TRÁI PHIẾU BID121027 VÀ BID121028 NHƯ ĐÍNH KÈM.

    TRÂN TRỌNG!

    Tài liệu đính kèm

    HNX