16:48, 19/09/2022

BID: BIDV CBTT VỀ GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN (BIC)

Trong bài viết này:

    NGÀY 13/09/2022, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 790/QĐ-BIDV. THEO ĐÓ, HĐQT BIDV THÔNG QUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TIỀN TẠI CƠ SỞ KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH BIDV VỚI BIC.

    TRÂN TRỌNG!

    Tài liệu đính kèm

    HNX