13:33, 11/08/2022

Biến động cơ cấu cổ đông lớn tại NVT

Bà Đỗ Thị Thúy Hường đã không còn là cổ đông lớn của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) sau khi bán 4.52 triệu cp NVT.

Trong bài viết này:

  Trong phiên 02/08/2022, bà Hường đã bán 4.52 triệu cp NVT, giảm sở hữu tại đây từ 4.53 triệu cp (tỷ lệ 5.01%) xuống còn 9,600 cp (tỷ lệ 0.01%), chính thức không còn là cổ đông lớn của NVT.

  Thay vào đó, Công ty TNHH NVT Holdings trở thành cổ đông lớn tại đây sau khi lần lượt mua vào 22.58 triệu cp (chiếm tỷ lệ 24.9% vốn) trong phiên 02/08 và 56.85 triệu đơn vị trong phiên 05/08, nâng sở hữu tại NVT lên mức 79.43 triệu cp, chiếm 87.8% tỷ lệ sở hữu.

  Diễn biến giá cổ phiếu NVT từ đầu năm 2021 đến phiên 11/08/2022

  Theo dữ liệu giao dịch, trong phiên 02/08, có 22.58 triệu cp NVT được giao dịch thỏa thuận, đúng bằng khối lượng NVT Holdings đã mua vào với giá trị giao dịch gần 339 tỷ đồng. Tương tự, phiên 05/08 cũng có 56.85 triệu cp NVT được giao dịch thỏa thuận như tổ chức này đã báo cáo, giá trị giao dịch gần 853 tỷ đồng.

  Như vậy, khả năng cao cổ đông tổ chức NVT Holings đã gom 4.58 triệu cp từ tay cổ đông cá nhân Đỗ Thị Thúy Hường, và chi tổng cộng hơn 1,190 tỷ đồng để nắm 87.8% vốn của NVT.

  Trên thị trường, giá cổ phiếu NVT đã tăng 67% sau gần 2 tháng trở lại đây (kể từ phiên 22/06/2022). Tuy nhiên so với mức đỉnh 32,400 đồng/cp hồi cuối tháng 3, thị giá cổ phiếu này đã giảm 45%.

  Về hoạt động kinh doanh của NVT, kết thúc quý 2/2022, Công ty lỗ ròng (lỗ của cổ đông Công ty mẹ) hơn 37 triệu trong khi lãi của cổ đông không kiểm soát hơn 10 tỷ đồng.

  Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lỗ ròng gần 6 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế của cổ đông không kiểm soát hơn 17 tỷ đồng.

  Với khoản lỗ ròng trên, lỗ lũy kế của Công ty tăng từ 705 tỷ đồng lên hơn 710 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2022.

  Năm 2022, NVT lên kế hoạch kinh doanh đạt hơn 345 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.7 lần thực hiện năm 2021. Đồng thời, Công ty dự kiến thoát lỗ trong năm nay với mục tiêu đạt hơn 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

  So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu thuần và 34% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

  Tổng tài sản của NVT tại cuối quý 2/2022 nhích tăng 2% so với đầu năm, đạt hơn 1,106  tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định chiếm hơn phân nửa tổng tài sản, xấp xỉ mức hồi đầu năm

  Nợ phải trả cuối kỳ phần lớn nằm ở vay nợ dài hạn hơn 297 tỷ đồng, xấp xỉ mức đầu năm.

  Khang Di

  FILI