Biên lợi nhuận tăng, TID báo lãi ròng gần 38 tỷ đồng

Biên lợi nhuận tăng, TID báo lãi ròng gần 38 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, dù doanh thu giảm so với quý 1/2020 nhưng CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vẫn báo lãi ròng 3 tháng đầu năm 2021 đạt gần 38 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của TID trong quý 1/2021 giảm 6% so với cùng kỳ, xấp xỉ 1,765 tỷ đồng. Dù tổng doanh thu nhìn chung giảm nhưng doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản và hạ tầng KCN lần lượt đạt gấp 10 lần và tăng 8% so với quý 1/2020.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận của Công ty cũng tăng từ 6% lên 9% giúp lợi nhuận gộp 3 tháng đầu năm của TID đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 53%.

Trừ chi phí quản lý tăng 10% thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều lần lượt giảm 47% và 33%. Nguyên nhân chi phí tài chính của TID giảm đáng kể là do chỉ còn ghi nhận 770 triệu đồng lỗ tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ thay vì gần 19 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, TID báo lãi ròng gần 38 tỷ đồng sau trong quý 1/2021, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của TID. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của TID

Tổng tài sản của TID tại thời điểm cuối tháng 3/2021 tăng 5% so với đầu năm, lên hơn 14 ngàn tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của Công ty tăng 12%, lên 700 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và các khoản tưởng đương tiền giảm 19%, còn 535 tỷ đồng. Mặt khác, tài sản dở dang dài hạn từ các dự án của TID đã tăng 18%, lên hơn 4,721 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của TID tại ngày 31/03/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của TID

Nợ phải trả của TID tại thời điểm lập báo cáo đã tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 10.5 ngàn tỷ đồng.Về vay nợ tài chính, các khoản dài hạn không biến động đáng kể trong khi các khoản ngắn hạn giảm 6%, về mức hơn 1,242 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút