Bình Dương ACC đặt kế hoạch tăng trưởng năm thứ 4 liên tiếp

Bình Dương ACC đặt kế hoạch tăng trưởng năm thứ 4 liên tiếp

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HOSE: ACC) đặt kế hoạch lãi ròng hợp nhất gần 70 tỷ đồng cho năm 2021, tăng 17% so với thực hiện 2020.

Nguồn: ACC

ACC dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 28/03. Theo tài liệu họp vừa công bố, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất hơn 686 tỷ đồng và lãi ròng gần 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 17% so với thực hiện 2020. Nếu hoàn thành kế hoạch, ACC sẽ có năm tăng trưởng lãi thứ 4 liên tiếp (kể từ 2018).

Kết quả kinh doanh của ACC từ 2017-2020. Đvt: Triệu đồng

Để đạt mục tiêu trên, ACC đề ra các định hướng hoạt động như: Mở rộng sản xuất tại địa bàn Bình Dương và các tỉnh lân cận; tập trung đầu tư máy móc thiết bi, nhà xưởng để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ mới; tham gia lĩnh vực bất động sản với vai trò chủ đầu tư các dự án, trước mắt là các dự án tại Bình Dương; đề xuất tham gia hợp tác bất động sản khu công nghiệp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) tại Bình Dương và các tỉnh thành khác;…

Kết thúc năm 2020 vừa qua, ACC đem về tổng doanh thu 489 tỷ đồng và lãi sau thuế 65 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 70% và 99% kế hoạch.

Về phương án phân phối lợi nhuận cho cổ đông Công ty mẹ, ACC dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ. Sang năm 2021, Công ty lên kế hoạch chi trả cổ tức tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu ACC đang được giao dịch quanh mức 16,000 đồng/cp (phiên sáng 09/03/2021), tăng 25% qua 1 năm.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút