11:15, 11/07/2022

BKG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE