17:21, 17/08/2022

BMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE