08:56, 17/05/2022

BMI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE