BMS muốn nâng lượng phát hành riêng lẻ từ 23 triệu cp lên 43 triệu cp

BMS muốn nâng lượng phát hành riêng lẻ từ 23 triệu cp lên 43 triệu cp

Ngày 29/06 sắp tới, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và trình cổ đông về việc nâng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên trước đó thông qua lên 43 triệu cổ phần.

Cụ thể, do thay đổi trong chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tăng nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, nên HĐQT của BMS quyết định sẽ nâng từ mức 23 triệu cổ phiếu đã đề xuất trước đó lên thành 43 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10 ngàn đồng/cp.

Đối với số lượng nêu trên, Công ty dự kiến sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng tham gia đợt phát hành này tối đa là 20 nhà đâu tư.

Nếu thương vụ này thành công như dự kiến, kết hợp với việc phát hành 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, BMS sẽ nâng mức vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên thành 1,000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, BMS đặt mục tiêu với tổng doanh thu hơn 216 tỷ đồng, giảm 50% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiên năm 2020.

Quý 1/2021 vừa qua, Công ty đã chuyển từ lỗ cùng kỳ 38 tỷ đồng sang lãi gần 13 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do việc đánh giá lại tài sản chính trong kỳ của BMS. Với kết quả của quý đầu năm, Công ty đã thực hiện được 27% trên tổng kế hoạch năm 2021.

Trong phiên sáng 10/06, giá cổ phiếu của BMS hiện giao dịch ở mức 12,700 đồng/cp, tăng 69% qua 1 quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 41 ngàn cp/phiên.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút