BMSC báo lãi 2020 giảm dù 'ăn' đậm trong quý 4

BMSC báo lãi 2020 giảm dù 'ăn' đậm trong quý 4

Quý 4/2020, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, UPCoM: BMS) báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 108 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cả năm vẫn đi lùi.

Trong quý 4, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 195.6 tỷ đồng, gấp hơn 3.6 lần cùng kỳ. Song song đó, khoản lỗ từ tài sản FVTPL chỉ bằng 40% cùng kỳ, ở mức 22 tỷ đồng. Mặc dù ghi nhận chi phí tự doanh lên tới hơn 41.6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chưa tới 500 triệu đồng), lợi nhuận tự doanh trong quý 4 vẫn ghi nhận kết quả vượt bậc. Với kết quả tích cực đến từ mảng tự doanh, BMSC báo lãi ròng quý 4 hơn 108 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi mảng tự doanh đem lại lợi nhuận đột biến, mảng môi giới và cho vay margin lại hoàn toàn lép vế. Doanh thu môi giới trong quý 4 chỉ đạt hơn 1.2 tỷ đồng, tăng 42.5% so cùng kỳ. Lãi cho vay và phải thu vỏn vẹn gần 208 triệu đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 của BMS
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của BMS

Kết thúc quý 4 với lãi sau thuế tăng mạnh song kết quả năm 2020 vẫn kém hơn năm trước. Lãi ròng cả năm của Công ty giảm 13% so năm trước, ở mức 46.4 tỷ đồng, do thua lỗ trong quý 1 và quý 3. Nguyên nhân đến từ việc khối tự doanh chịu lỗ trong 2 quý này.

Tổng tài sản cuối năm 2020 của BMSC ở mức 851.2 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tài sản của Công ty ở thời điểm này chủ yếu nằm ở khoản tiền mặt và các tài sản tài chính FVTPL.

Đông Tư

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút