15:50, 20/07/2021

Bột giặt NET báo lãi bán niên 2021 giảm 9% so với cùng kỳ

CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 740 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm 9%, đạt 67.5 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh của NET trong quý 2/2021
  Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: BCTC quý 2/2021 của NET

  Quý 2/2021, doanh thu thuần của NET giảm nhẹ 3%, xuống còn 358 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm 2.4%, đạt mức 82 tỷ đồng. 

  Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty ghi nhận từ 4.6 tỷ đồng xuống còn 2.7 tỷ đồng. Các chi phí cũng đồng loạt giảm, riêng chỉ có chi phí bán hàng là đi ngược dòng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

  Do vậy, quý 2/2021 của NET đã khép lại lãi ròng với gần 35 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

  Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chuyên sản xuất bột giặt này ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 740 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và lãi ròng giảm 9%, xuống còn 67.5 tỷ đồng.

  Như vậy, Công ty chỉ mới thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu thuần và 68% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (so với kế hoach kinh doanh thấp mà doanh nghiệp đã đặt ra).

  Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản mà NET đang nắm giữ giá trị gần 714.6 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, Công ty giữ lượng tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn lên hơn 105 tỷ đồng, gấp 2.7 lần. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 53%, xuống còn 40.4 tỷ đồng.

  Tại thời điểm này, nợ phải trả của Công ty ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm 13%, toàn bộ do giảm nợ ngắn hạn.

  Việt Phương

  FILI