BRC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 13%, doanh thu sản phẩm cao su tăng đáng kể

BRC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 13%, doanh thu sản phẩm cao su tăng đáng kể

Theo BCTC quý 2/2021 vừa công bố, CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) báo lãi sau thuế quý 2 tăng 13% so cùng kỳ, nhờ doanh thu từ mặt hàng băng tải và cao su kỹ thuật tăng đáng kể.

Cụ thể, lượng tiêu thụ băng tải lõi vải và cao su kỹ thuật trong kỳ tăng lần lượt 10% và 33% so với cùng kỳ năm trước. Điều này giúp doanh thu thuần tăng 18%, lên hơn 92 tỷ đồng. Theo đó, lãi gộp tăng 15%, lên gần 23 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ nhìn chung tăng do chi phí lãi vay tăng 22%, chi phí quản lý tăng 82%, còn chi phí bán hàng gần như đi ngang ở mức hơn 9 tỷ đồng.

Kết quả cả quý, BRC báo lãi hơn 7 tỷ đông, tăng 13% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của BRC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của BRC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BRC ghi nhận doanh thu thuần hơn 168 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Lãi gộp theo đó cũng tăng 20%, lên hơn 42 tỷ đồng.

Dù chi phí tăng đáng kể nhưng BRC vẫn báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2021 tăng 18% so cùng kỳ, với gần 13 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp BRC thực hiện được hơn 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của BRC ghi nhận hơn 298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho giảm 18%, về mức hơn 65 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu tăng 12%, lên hơn 91 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tăng 10% so với đầu năm, xấp xỉ 96 tỷ đồng. Phần chênh lệch chủ yếu đến từ hơn 13 tỷ đồng cổ tức Công ty chuẩn bị chi trả cho cổ đông.

Liên quan đến vấn đề chi trả cổ tức, dự kiến ngày 30/07 tới, BRC sẽ trả cổ tức 2020 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% mệnh giá. Ngày chốt quyền là 16/07 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/07.

Đồng hành cùng kết quả kinh doanh tăng trưởng, giá cổ phiếu BRC cũng trên đà tăng sau cú “trượt dốc” từ đỉnh lịch sử ngày 24/03/2021. Chốt phiên 16/07, giá cổ phiếu BRC ở mức 13,400 đồng/cp, tăng gần 19% (theo giá điều chỉnh) so với giá chốt phiên 04/05 – phiên bắt đầu đà tăng giá của BRC.

Diễn biến giá cổ phiếu BRC từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút