BRC: Lãi sau thuế năm 2019 tăng 16% so với năm trước

BRC: Lãi sau thuế năm 2019 tăng 16% so với năm trước

CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) vừa công bố BCTC quý 4/2019. Trong đó, lãi sau thuế năm 2019 của BRC ghi nhận đạt gần 20 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2019
Nguồn: BCTC quý 4 năm 2019

Quý 4/2019, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt đạt hơn 68 tỷ đồng và gần 49 tỷ đồng, đồng loạt giảm gần 7% và 10% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính quý 4/2019 giảm mạnh 35%, ghi nhận ở mức gần 300 triệu đồng. Trong đó, lãi tiền gửi chiếm 197 triệu đồng và gần 103 triệu đồng là lãi chênh lệch tỉ giá.

Điểm đáng chú ý là chi phí tài chính quý 4/2019 tăng mạnh 72.6% so cùng kỳ, đạt hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, cho phí lãi vay tăng 20% so cùng kỳ, đạt gần 474 triệu đồng và chi phí tài chính khác đạt gần 385 triệu đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22.32% so cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, lãi sau thuế quý 4/2019 của BRC đạt 4.25 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so cùng kỳ.

Chi phí tài chính quý 4/2019 của BRC
Nguồn: Thuyết minh BCTC quý 4/2019

Cả năm 2019, BRC ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng và 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 15.85% và 16% so với năm 2018.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 lần lượt giảm gần 14% và 5% so với năm 2018. Chi phí tài chính của BRC trong năm 2019 tăng 40%, đạt gần 2.6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay năm 2019 tăng mạnh 79% so với năm 2018, ghi nhận đạt hơn 1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của BRC giảm 59% so với con số đầu năm, đạt 13 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ khoản vay này BRC dùng cho việc nhập nguyên liệu. Bên cạnh đó, nợ phải trả của BRC cũng đã giảm 3% so với đầu năm, xuống mức 65 tỷ đồng.

Ngược lại, chỉ tiêu hàng tồn kho của BRC tính đến cuối năm 2019 ghi nhận đạt 59 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Tổng tài sản của BRC tại thời điểm này ở mức 269 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút