BSL đặt mục tiêu lãi sau thuế 2021 cao gấp đôi năm trước

BSL đặt mục tiêu lãi sau thuế 2021 cao gấp đôi năm trước

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam (UPCoM: BSL), Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với gần 84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch kinh doanh cho năm 2021, BSL đặt mục tiêu doanh thu thuần 976 tỷ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm 2020. Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế gấp 2.45 lần năm 2020, đạt gần 84 tỷ đồng.

Với kế hoạch này, BSL dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%, cao hơn 8% so với mức 7% của năm 2020.

Mặc dù đặt mục tiêu kinh doanh lạc quan cho năm 2021, nhưng theo Ban kiểm soát BSL nhận định năm 2021 là năm Công ty còn gặp nhiều khó khăn ở thị trường tiêu, thiếu hụt vốn lưu động (nguồn vốn lưu động hiện tại chủ yếu phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao), chủng loại bia được giao sản xuất có lãi thấp trong khi chi phí khấu hao phải tính vào giá thành sản phẩm cao hơn rất nhiều so với các công ty khác trong cùng hệ thống khiến giá thành sản phẩm cao.

Nhà máy đã đi vào hoạt động được 12 năm nên các loại chi phí như bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng sẽ còn tăng cao hơn các năm trước.

Từ những khó khăn sẽ làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2021 dẫn đến kết quả lợi nhuận năm 2021 có thể thấp hơn kỳ vọng. Qua đó, Ban kiểm soát BSL kiến nghị HĐQT Công ty chỉ đạo ban điều hành rà soát tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút