BSQ báo 151 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng hơn 51%

BSQ báo 151 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng hơn 51%

CTCP Bia Sài Gòn – Quãng Ngãi (UPCoM: BSQ) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 2019 đạt 1,120 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 6% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 51%.

Kết quả kinh doanh của BSQ trong năm 2019
Nguồn: BCTC quý 4 của BSQ

Trong quý 4/2019, BSQ ghi nhận 280 tỷ đồng về doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 6%.

Doanh thu tài chính của Công ty ghi nhận 830 triệu đồng, tăng gần 7 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 3.8 tỷ đồng giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vào khoản tăng trong doanh thu tài chính và sự cắt giảm trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, trong quý 4 này Công ty lãi 35.7 tỷ đồng, tăng 6%.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của BSQ đạt 1,120 tỷ đồng, tăng 6%. Lợi nhuận gộp đạt 188 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Kết thúc năm 2019, BSQ mang về gần 151 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51%. So với các kế hoạch đặt ra đầu năm, Công ty đã thực hiện được 97% về chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 130% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 895 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 184 tỷ đồng, giảm 11%, chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 14 tỷ đồng, giảm 75%. Hàng tồn kho ghi nhận 108 tỷ đồng, tăng 22%.

Tại thời điểm cuối năm, nợ phải trả của Công ty ghi nhận ở mức 252 tỷ đồng, Công ty tài trợ hoàn toàn bằng nợ ngắn hạn. Trong đó, Công ty vay 91.5 tỷ đồng từ VietinBank – CN Quảng Ngãi chiếm 37%, thuế và các khoản phải thu của nhà nước chiếm 31%. Vì ngành nghề của BSQ là sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát nên khoản thuế này chủ yếu là từ thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm 87%.

Sau khi chạm đáy vào phiên 10/02/2020 với mức giá 19,000 đồng/cp, BSQ đã có một phiên tăng tăng trần vào ngày 13/02/2020. Hiện nay, giá cổ phiếu của BSQ đang ở mức 21,800 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 3,165 cp/phiên trong một năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu BSQ trong một năm trở lại đây.

 Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút