BSQ: Lãi ròng cả năm 2020 giảm 29%

BSQ: Lãi ròng cả năm 2020 giảm 29%

Theo BCTC quý 4/2020 vừa công bố, CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (UPCoM: BSQ) báo lãi ròng quý 4 đạt gần 35 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lãi ròng của Công ty giảm 29% về mức 106.5 tỷ đồng.

Trong quý 4/2020, doanh thu thuần của BSQ tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 326 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp của BSQ chỉ tăng 5%, đạt gần 48 tỷ đồng.

Cuối kỳ, BSQ báo lãi sau thuế quý 4 gần 35 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của BSQ
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của BSQ

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của BSQ giảm 3% so với năm trước, còn gần 1,091 tỷ đồng. Giá vốn tăng trong khi doanh thu giảm đã làm lãi gộp giảm đến 22%, còn hơn 146 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm tuy tăng gấp hơn 2 lần, đạt hơn 10 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi nhưng chi phí lại tăng gấp hơn 3 lần, lên hơn 18 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng 71% cùng với khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện gần 11 tỷ đồng.

Kết quả, BSQ báo lãi sau thuế năm 2020 giảm 29% so với năm 2019, đạt gần 107 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn vượt hơn 75% kế hoạch mà Công ty đề ra.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BSQ tăng 32% so với đầu năm, đạt gần 1,178 tỷ đồng. Trong khi hàng tồn kho giảm 31%, còn hơn 74 tỷ đồng thì các khoản phải thu cuối năm lại gấp 3.4 lần cuối năm 2019, đạt gần 165 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối năm của BSQ ghi nhận gấp gần 2 lần đầu năm, đạt hơn 501 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng phát sinh trong kỳ khi riêng khoản này đã chiếm hơn 216 tỷ đồng, tăng gấp 1.3 lần.

Chi tiết các khoản nợ vay của BSQ trong năm 2020
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của BSQ

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút