Bức tranh ảm đạm của ngành hàng không quý 2

Bức tranh ảm đạm của ngành hàng không quý 2

Bức tranh ảm đạm của ngành hàng không quý 2

Đợt bùng phát biến chủng Delta phủ màu bi quan lên các ông lớn trong ngành hàng không.

 

Nội dung: Vũ Hạo

Thiết kế: Tuấn Trần

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút